Ссылка на интервью Председателя Вологодской областной федерации полиатлона на сайте Правительства Вологодской области от 28 июня 2020 года

29 июня 2020 года

Ссылка на интервью Председателя Вологодской областной федерации полиатлона на сайте Правительства Вологодской области от 28 июня 2020 года

http://vologda-oblast.ru/novosti/evgeniy-_stolyarov_popravki_v_konstitutsiy_eshche_raz_obrshchayut_vnimanie_na-neobkhodimost_garmonichnogo_rasvitiya_detey/